Đại Mộng Chủ

Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên...

Thiên Biến

Lạc trần một thiếu niên cả cuộc đời như một con cờ để mặc người khác sắp đặt. Tu luyện không cầu trường sinh, chỉ cần một đời tiêu dao tự tại. Liệu Lạc Trần có thoát khỏi bố cục đã định sẵn không....


Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Hắn là một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác ở Địa Cầu. Do số phận hắn sống lại ở thồi đại thượng cổ trước đại chiến phong thần. Giữa nơi xa lạ này hắn quyết định trở thành một luyện khí sĩ tầm thường.

Tinh Thần Châu

Hắn căn cốt hỗn tạp, tư chất bình thường, nhiều người nhận định rằng hắn không thể tu tiên. Nên chẳng một ai muốn thu nhận hắn. Bằng vào tính tình lạc quan, yêu đời, hắn đã kiên trì rèn luyện không ngừng.