Thiên Biến

Lạc trần một thiếu niên cả cuộc đời như một con cờ để mặc người khác sắp đặt. Tu luyện không cầu trường sinh, chỉ cần một đời tiêu dao tự tại. Liệu Lạc Trần có thoát khỏi bố cục đã định sẵn không....

Vô Thượng Luân Hồi

Triệu Bân, thiếu chủ Triệu gia, ngày trước là kỳ tài võ đạo, ai ngờ số mạng của hắn không may, trong lúc lịch luyện bị người khác ám toán, Triệu gia dốc toàn lực chữa trị, tuy giữ được tính mạng, nhưng linh mạch của hắn đều đứt đoạn.