Đạo Quân

Tương truyền, vợ chồng Thương Tụng từng luyện chế ra một bộ pháp bảo kinh thiên tổng cộng gồm có tám món, uy lực kinh người có thể phá trời cũng có thể vá trời, mà đứng đầu trong số đó chính là thần khí “Thương Kính”.

Phi Thiên

Miêu Nghị vốn mồ côi cha mẹ làm nghề mổ heo để nuôi hai người em không cùng huyết thông với mình. Trải qua nhiều sóng gió hắn vì hoàn cảnh mà mạo hiểm vào "Vạn Trượng Hồng Trần" với hy vọng tìm được tiên thảo giành lấy cơ hôi tu tiên.