Ác Ma Pháp Tắc

Truyện kể về thế giới hiện đại, nơi mà pha trộn giữa hiện đại và ma pháp. Nhân vật chính của truyện này chính là Đỗ Duy, trưởng nam của La Lam Gia Tộc.

Chí Tôn Vô Lại

Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người khác...