Thế Giới Tu Chân

Tả Mạc là một đứa bé bị mất trí nhớ, mất đi dung mạo, bị người ta vứt bỏ ở ven đường. Hắn được trưởng môn Vô Không kiếm môn nhặt về thu làm ngoại môn đệ tử.

Ngũ Hành Thiên

Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối cùng của người tu chân...

Tạp Đồ

Là người có tình có nghĩa. Là chế tạp đại sư kiêm tạp tu. Hầu như không có tham vọng chính trị, quyền lực, đa số việc hắn làm là để sinh tồn.