Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Nguyên chủ Mộ Như Nguyệt vì chứng kiến cảnh nghĩa muội Mộ Đình Nhi và hôn phu tương lai Cảnh vương Thế tử Dạ Thiên Phong thân mật với nhau mà tan nát cõi lòng. Thế mà cả hai bên gia đình đều bênh vực Đình Nhi chỉ vì Như Nguyệt vì nàng là một phế vật không thể tu luyện.