Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ đại lục mà một đại lục vô cùng rộng lớn, tại đây có Vũ Giả và Linh Giả cùng tồn tại. Vũ giả là những người có sức mạnh dời non lấp biển còn Linh Giả là những người thần bí mang trong mình những khả năng siêu phàm có thể hô mưa gọi gió.

Vũ Thần Thiên Hạ

Hắn mười năm trời đeo danh phế vật trên lưng bởi vì vừa sinh ra mạch môn đều bị phế. Hắn vốn là một thiếu niên nhỏ nơi biên thùy lại từng bước khám phá thế giới bao la.