Vô Tận Đan Điền

Nhiếp Vân trong một lần độ kiếp bị tử vong, hắn không cam lòng hét lên một tiếng oán hận. Nhưng may mắn thay hắn lại được sống lại, trọng sinh lại vào lúc mười sáu, mười bảy tuổi.